Kayah State

ဆရာခင်ဝင်း၏ 

ကယားပြည်နယ် 

စစ်ဘေးရှောင်များ

နှင့်အတူ

အမှုတော်မြတ်

လုပ်ငန်းများ

Pastor Khin Win's ministry in Kayah State with refugees